Měřící technika pro měření průtoku, hmotnostního průtoku a rychlosti proudění