Přehled měřících principů

Turbínkové FA

Měření průtoku a rychlosti proudění v potrubích a kanálech, měření rychlostního profilu, aerodynamické výzkumy, měření laminárního toku i při vysokých teplotách plynu, skládkové…

Více
Vortex - vírové VA

Měření průtoku a rychlosti proudění ve vlhkých plynech nebo v plynech s obsahem nečistot, v bioplynu, ve spalinách, měření emisí a spalin dle Clean Air Guidelines (TA Luft). Měření…

Více
Termické TA

Stacionární a přenosné měření spotřeby stlačeného vzduchu, dusíku, zemního plynu, metanu, hélia, argonu, oxydu uhličitého, vodíku, SF6; měření laminárního proudění, spalovacího…

Více
Ultrazvukové UA zkušební stolice

Měřicí trasa ExactSonic P je určena pro aplikace jako například měření průtoku nasávaného vzduchu do motoru a měření na turbodmychadlech, ventilových nebo filtračních zkušebních…

Více
Ultrazvukové UA Kapaliny

Měření průtoku kapalin v potrubích, v systémech vytápění a klimatizace, ověřování čerpadel, zkoušky boilerů, detekce úniků, detekce průchodnosti filtrů, zkoušky požárních a…

Více


Přístroje pro měření průtoku a rychlosti proudění špičkové kvality !

Průtokoměry a snímače průtoku Höntzsch, známé a používané v mnoha zemích světa, přispívají ke zvýšení bezpečnosti a  spolehlivosti řady výrobních procesů a aplikací. Důsledkem toho je důvěra a spokojenost našich zákazníků s celou produktovou řadou průtokových sond a snímačů.

Naše přístroje pro měření průtoků představují stabilní, špičkové, bezpečné a spolehlivé zařízení, splňující i extrémní požadavky na měřící aplikace v prostředích, jako jsou např.: výbušná prostředí, agresívní atmosféry, horké plyny až do teploty +550 °C, znečištěné plyny, plyny mající sklon ke kondenzaci, vysoké rychlosti proudění až do 200 m/s, tok v potrubích při měnícím se složení plynů či směru proudění apod.

Primární oblastí použití našich průtokoměrů je  měření průtoku plynů. Nabízíme však také průtokoměry a snímače průtoku pro měření průtoku kapalin. Soustavně pracujeme na vývoji nových produktů a nových řešení. Náš specializovaný tým odborníků v oddělení výzkumu a vývoje technologií průtoku a elektronických systémů je trvalou zárukou toho, že naše snímače průtoku, průtokoměry a rychlostní sondy jsou vyvíjeny za použití nejlepších dostupných vývojových prostředků a splňují všechna náročná kritéria platných mezinárodních norem a doporučení. Velmi často úzce spolupracujeme se zákazníky na konkrétním řešení té které měřící úlohy či aplikace. Neváhejte nás kontaktovat – jsme zde pro Vás !


Stacionární nebo přenosné průtokoměry / měření průtoku – i pro extrémní podmínky !

Našim prvotním cílem je nabídnout zákazníkovi nejlepší řešení a uspokojit všechny jeho náročné požadavky. Toho dosahujeme sledováním nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti snímání průtoku, úzkou spoluprací s partnery ve všech oblastech průmyslu, kooperací s našimi zákazníky i dodavateli. Průtokoměry Höntzsch nacházejí široké uplatnění ve všech odvětvích průmyslu pro své vyjímečné a variabilní vlastnosti. Stacionární nebo přenosné měřiče a snímače průtoku a rychlosti proudění, velmi přesné a precizní průtokoměry a rychlostní sondy Höntzsch proto vždy budou Vašim spolehlivým partnerem.

Výrobce průtokoměrů Höntzsch dosahuje úspěchu i tam, kde jiní výrobci již narážejí na hranice svých možností. Těžíme přitom z našich hlubokých  znalostí aplikačních problémů, doporučení našich specialistů a v neposlední řadě z ekonomického návrhu řešení. Týká se to zejména náročných úloh při přesném měření hmotnostního průtoku a  průtoku plynů v extrémních podmínkách.   

Díky velmi široké řadě kvalitních snímačů průtoku a specifických zákaznických řešeních se společnost Höntzsch stává lídrem mezi výrobci technologií pro měření průtoku.

Precizní přístroje pro měření průtoku a rychlosti proudění plynů jsou aplikovatelné v mnoha oblastech, jako je např. chemický, farmaceutický, automobilový a polovodičový průmysl, dále při výrobě energií v elektrárnách či bioplynových stanicích, při zpracování odpadních vod a komunálního odpadu, …

Porovnání produktů

Stacionární nebo přenosné měření? Zákaznická řešení pro maximální přesnost a ekonomickou efektivitu.

Sondy / Zásuvné snímače

Turbínkové FA Vortex - vírové VA TERMICKÉ SNÍMAČE PRŮTOKU TA 10 TERMICKÉ SNÍMAČE PRŮTOKU TA 20

Vestavné průtokoměry/ měřící trasy

Turbínkové průtokoměry FA Di Vortex - vírové průtokoměry VA Di Termické průtokoměry TA Di ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĔR EXACTSONIC II