Termické zásuvné sondy

Termické zásuvné sondy TA10 a TA20 jsou vhodné pro stacionární i přenosné aplikace při měření v čistých a suchých (nekondenzujících) plynech.

Sondy TA10 mohou být použity pro měření v potrubích o vnitřním průměru min. 25mm. Mají velmi dobrou časovou odezvu (časová konstanta v řádu sekund).

Sondy TA20 mohou být použity pro měření v potrubích o vnitřním průměru min. 80mm a mají časovou konstantu asi 10 sekund.

Podle potřeby je můžeme doplnit tlakově odolným upínacím šroubením typu SF, nebo s nimi v otevřených prostorách můžeme manuipulovat ručně.