Turbínkové sondy / zásuvné sondy / průtokoměry vody, kapalin a plynů

Turbínkové průtokoměry v provedení jako válcová zásuvná sonda do potrubí jsou určeny pro stacionární nebo přenosné měření průtoků v plynech a kapalinách, voliteně také v prostředích s nebezpečím výbuchu (ATEX, CSA).

Jako měřidla průtoku / množství / spotřeby v potrubích s vnitřním průměrem větším než 40 mm se upevňují do potrubí pomocí tlakově odolných upínacích šroubení. Při ručním měření ve volných prostorách, kanálech a komínech mohou být doplněny o prodlužovací nástavce, které pak umožní lepší manipulovatelnost a větší hloubku ponoru.

Turbínkové průtokoměry lze s výhodou použít v aplikacích s demineralizovanou a destilovanou vodou, kde již vzhledem k nízké vodivosti měřeného média selhávají průtokoměry indukční.

Zásuvné turbínkové sondy jsou ideální snímače pro stacionární aplikace při měření čistých nebo jen částečně znečištěných plynů a kapalin.

Průměry zásuvných sond : 16, 25, 30 a 90 mm.
Standardní měřící rozsahy : 3, 5, 20, 40, 50, 80 a 120 m/s.

Další možné aplikace: v rybníkářství, měření v odkalovacích kanálech, a pod.