Stacionární turbínkové průtokoměry / turbínkové měřící trasy (vhodné i pro měření vodíku)

Turbínkové měřící trasy / průtokoměry jsou určeny k zabudování do potrubí s vnitřním průměrem od 9.7 mm do 150 mm. Jsou ideální pro měření malých rychlostí proudění čistých nebo jen mírně znečištěných plynů. Z výroby jsou přesně objemově kalibrovány. Mají velmi dobrou dynamiku měřícího rozsahu (až 1:80) a vynikají pouze zanedbatelnou tlakovou ztrátu. Připojení do potrubí může být přírubové, závitové, pomocí šroubení a pod.

Jsou vhodné pro stacionární měření průtoku vodíku, technických plynů, kouřových plynů a spalin, volitelně i v kombinaci se zabudovaným teplotním čidlem, a to až do teplot +550 °C.

Jsou určeny i pro měření dalších plynů – kyslíku, vzduchu a jejich směsí - v širokém spektru průmyslových aplikací, včetně aplikací ve výbušných atmosférách (ATEX, CSA).