Převodníky / Systémové jednotky

Převodníky a systémové jednotky pro stacionární aplikace převádějí signál vortex - vírových snímačů VA a průtokoměrů VA Di na signál 4-20 mA nebo 0-10 V. Navíc jsou vybaveny digitálním výstupem pro počítání množství, výstupem limitní hodnoty nebo výstupem směru proudění.

Měřené hodnoty mohou být také přenášeny v závislosti na typu jednotky pomocí komunikace RS232.