Měření průtoku plynu / měření množství plynu zásuvnou sondou

Vortex – vírová zásuvná měřidla jsou vhodná pro stabilní i přenosné měření průtoku v plynech, obzvláště jde-li o kondenzující a znečištěné plyny.

Votrex - vírové průtokoměry je možné aplikovat do potrubí od minimálního průměru 80 mm až po rozměrné několikametrové kanály. Upevnění do potrubí umožňují různá upínací šroubení a příslušenství. Alternativně lze provádět i ruční měření – např. při určování rychlostních profilů v rozměrných kanálech a prostorách.

Vortex – vírové sondy se osvědčily při měření průtoku spalovacího vzduchu hořákových systémů, při filtraci odtahových vzduchů nebo v prašných a horkých prostředích.

Standardní měřící rozsah je 0,5 … 40 m/s, volitelně až  60 nebo 80 m/s.