Ultrazvukové UA Kapaliny

Měření průtoku kapalin v potrubích, v systémech vytápění a klimatizace, ověřování čerpadel, zkoušky boilerů, detekce úniků, detekce průchodnosti filtrů, zkoušky požárních a hydraulických systémů.

ExactSonic II – přenosný ultrazvukový průtokoměr kapalin

Měření průtoku kapalin v potrubích, v systémech vytápění a klimatizace, ověřování čerpadel, zkoušky boilerů, detekce úniků, detekce průchodnosti filtrů, zkoušky požárních a hydraulických systémů. Princip měření lze nazvat též jako metoda vyhodnocení rozdílu průchodového času. Ultrazvukové pulsy jsou vysílány střídavě ve směru proudění a proti jeho směru. Snímače pracují střídavě jednou jako vysílač, jednou jako přijímač ultrazvukovíého signálu. Doba průchodu signálu měřeným médiem ve směru jeho proudění je kratší, nežli doba průchodu proti jeho směru. Rozdíl těchto časů je vyhodnocen a přepočítán na průměrnou rychlost proudění. Výsledný průtok je pak určen z takto vyhodnocené rychlostí proudění a průřezu použitého potrubí.