Vortex - vírové VA

Měření průtoku a rychlosti proudění ve vlhkých plynech nebo v plynech s obsahem nečistot, v bioplynu, ve spalinách, měření emisí a spalin dle Clean Air Guidelines (TA Luft). Měření průtoku odpadních areačních plynů, kalových plynů, skládkových plynů, vodní páry, nasávaného vzduchu do motorů a výfukových plynů na testovacích stanicích. Rychlost proudění v klimatických větrných tunelech, v dopravních tunelech a v technologiích jaderných reaktorů.

Měření skutečného průtoku / měření bioplynu / měření průtoku plynů pomocí vortex - vírových průtokoměrů  Höntzsch

Měřící metoda je založena na měření frekvence tzv. Karmánových vírů, které vznikají při obtékání tělesa proudícím plynem. Frekvence těchto vírů je přímo úměrná střední rychlosti proudění měřeného plynu. Frekvence vznikajících vírů je snímána ultrazvukově.

Výsledek měření je v širokém rozsahu nezávislý na změnách tlaku, teploty, kinematické viskozitě a složení měřeného plynu. Předností při ultrazvukové detekci vznikajících vírů je měřící rozsah od 0,5 m/s a jeho velká dynamika.

Z konstrukčního hlediska nemají vortex - vírové průtokoměry žádné rotující části a jsou odolné vůči agresivním atmosférám. Vyznačují se dlouhodobou stabilitou i v plynech, obsahujících mechanické nečistoty, v kondenzujících plynech a obecně ve velmi těžkých podmínkách. Proto jsou často používány pro měření průtoku bioplynu, spalin a emisí.

Kompaktní vortex – vírový průtokoměr je vhodný pro řadu aplikací. Například Ex – provedení vortex snímače s pevným závěrem (ATEX, CSA) je ideální pro měření průtoku bioplynu, skládkových a odpadních plynů. Pro měření průtoku bioplynu je ideální volbou, a to zejména vzhledem k charakteru a technologii výroby tohoto plynu. Navíc - na výsledek měření nemá žádný vliv ani změna složení měřeného plynu, ani přítomnost nečistot. Jeho optimální mechanická konstrukce zaručuje nepatrnou tlakovou ztrátu, takže průtokoměr je vhodný i pro velmi kritické aplikace. Těmito přednostmi se odlišuje od jiných běžných vírových průtokoměrů dalších výrobců.

Příklady některých aplikací :
Průtok a rychlost proudění vlhkých a znečištěných plynů, jako je bioplyn, kouřový plyn, odtahový vzduch, měření pro potřeby státních hygienických a kontrolních úřadů, měření průtoku kalových a skládkových plynů a vodních par, měření na sání vzduchu do motorů, hmotnostní průtoky na testovacích stolicích spalovacích motorů, měření rychlosti proudění v silničních tunelech, v aerodynamických a klimatických komorách, v technologiích jaderných reaktorů, v cementárnách,  vápenkách a pod.

Typy a vlastnosti vortex - vírových průtokoměrů :

 • zásuvné vortex sondy pro instalaci do potrubí s vnitřním průměrem od 80 mm
 • vestavné vortex průtokoměry / měřící trasy s vnitřním průměrem od 25 mm
 • kombinované snímače průtoku a teploty
 • vhodné pro měření průtoku v plynech
 • vhodné pro aplikace v kondenzujících a znečištěných agresivních plynech
 • vortex průtokoměry nemají žádné rotující části
 • vhodné pro kontrolní měření státních institucí dle TA Luft
 • certfikace SIL2/SC3
 • zanedbatelná tlaková ztráta
 • vhodné pro aplikace ve výbušných prostředích (ATEX, CSA)
 • vysoká rychlostní přetížitelnost
 • odolné proti korozi