Messtechnik für Durchfluss, Massenstrom & Strömungsgeschwindigkeit

ZKUSTE TO S NÁMI!


Máte jakýkoliv technický problém
s průtokoměry Höntzsch?

Zavolejte nám. Budeme Vám
věnovat maximální péči a
poskytneme Vám náležitou
podporu. 

V případě odesílání přístroje do
našeho servisu vyplňte prosím
následující formulář:
Prohlášení o rizicích možného ohrožení

Naše služby zahrnují:

 • Kalibrace

  Přístroje by měly být za účelem dosažení dlouhodobě opakovatelných výsledků pravidelně kalibrovány. Volba délky kalibračního intervalu je výhradně na uživateli samotném. Jeho rozhodování by se mělo odvíjet od několika faktorů : kalibrace je vhodná především při změně aplikačních a provozních podmínek, při mechanickém či jiném poškození snímače, či jen při podezření na poškození nebo nesprávné měření mimo rámec deklarovaných tolerancí. V neposlední řadě je třeba brát v úvahu také požadavky a lhůty dané technickými normami a závaznými právními předpisy a nařízeními.
 • Akreditovaná kalibrace DAkkS

  Kalibrace provádíme pro rychlosti proudění v rozsahu od 0,1 m/s do 70 m/s, s výpočtem příslušné nejistoty měření. Celá kalibrační procedura sestává ze vstupní kontroly zařízení, základní diagnostiky a nastavení, provedení vlastní akreditované DAkkS kalibrace (dříve DKD) a vystavení kalibračního protokolu, to vše za použití etalonů, navázaných na mezinárodní standardy.
 • Kontrola / údržba / posouzení

  Interval pravidelné údržby a servisu si volí sám uživatel v závislosti na náročnosti provozní aplikace, stupni opotřebení, znečištění, provozu v agresívním médiu, a pod.
 • Servis

  V případě potřeby provádíme kvalitní servisní služby a opravy.

 • Uvedení do provozu

  Pro naše výrobky nabízíme profesionální servisní podporu – úvodní nastavení a uvedení do provozu přímo v místě aplikace.

Pro urychlení procesu diagnostiky a provedení opravy potřebujeme: 

 • vaši objednávku (s kontaktem pro případ technických vyjasnění a dotazů)
 • krátký ale přesný popis poruchy / poškození (případně podložený fotodokumentací, záznamem z měření a pod.)
 • vyplněné Prohlášení o rizicích možného ohrožení​​​​​​​

V případě nutnosti nebo vašeho požadavku je při opravě prováděna kalibrace, čímž lze přesně vyhodnotit případné chyby měření.

Přístroje, které k nám zasíláte, uložte do pevného a bezpečného přepravního obalu a opatřete adekvátním označením.

Kontakty


STÁHNOUT

Prohlášení o rizicích možného ohrožení