Messtechnik für Durchfluss, Massenstrom & Strömungsgeschwindigkeit

Mettez-nous au défi!

31/07/2014

SPECIALISTA HÖNTZSCH NA ODBORNÉ KONFERENCI DKD

Na nedávném setkání odborníků v oblasti měření průtoků, pořádaném německým metrologickým institutem (DKD), reprezentoval naši společnost Dr. Arne Taube. Současně byl zahájen mezilaboratorní porovnávací program pro všechny německé kalibrační laboratoře, akreditované v oblasti měření rychlostí proudění. První výsledky budou známy v posledním čtvrtletí tohoto roku.

retour vers Actualités