Zkuste to s námi!

30.09.2014

AVP (VZDUCHOVÁ PRŮTOKOVÁ MĚŘÍCÍ TRASA) V KALIBRAČNÍ LABORATOŘI HÖNTZSCH

Získáním akreditace DakkS v oblasti měření rychlosti proudění v minulém roce jsme začali realizovat naše plány na rozšíření našich kalibračních schopností. Vlastními prostředky byla „na míru“ navržena a v rekordním čase zrealizována vzduchová průtoková měřcí trasa.

Toto nové kalibrační zařízení bude schopné po úplném dokončení provádět kalibrace průtoku vzduchu v rozsahu 1.5 … 8000 m³/h s přesností  UAVP 0.30 – 0.35 % z měřené hodnoty. V současnosti je jeho rozsah z důvodu použitého kompresoru omezen na max. 5000 m³/h. Jako referenční měřidla jsou vedle přesných snímačů tlaku a teploty použity 2 turbínové průtokoměry DN300 typu G 2500. Každý z nich má měřící rozsah 200 … 4000 m³/h s nejistotou měření 0.25 %, a jsou přímo navázány na PTB (Federální institut technické fyziky) za použití vlastního PTB-kalibrovaného turbínového etalonu.

 

V rozsahu 1.5 … 200 m³/h používáme jako referenční měřidlo dvou-vačkový rotační měřič G 160 s jmenovitou světlostí DN 80 a nejistotou měření 0.14 %.  

 

Díky možnostem tohoto nového zařízení můžeme kalibrovat vaše  orifice plates, dýzy a Venturiho trubice, jak určuje norma EN ISO 5167, a stejně tak další plynoměry a ultrazvukové průtokoměry dle PTB-direktiv, část 29 (přístroje pro měření plynu) . Zde jsou samozřejmě kalibrovány i naše vlastní výrobky, jako např. ExactFlow II.

Implementací tohoto zařízení přispíváme ke splnění našeho trvalého závazku být stále na špičce vývoje v oblasti měřicích technologií, a poskytovat našim zákazníkům stále vyšší úroveň kalibračních služeb - zejména co se týká variability a přesnosti metod.   

 

back to list