Měřící technika pro měření průtoku, hmotnostního průtoku a rychlosti proudění

Měřicí přístroje

Firma

Víra v budoucnost znamená víru v pokrok.


Produkty více

Nový displej a koncept ovládání převodníku s M-Bus technologií 

Společnost Höntzsch již déle nabízí termické snímače průtoku TA10 … ZG2b a TA Di… s M-Bus převodníkem. Nyní je k dispozici i nové provedení s displejem a ovládacím modulem, který umožňuje vizualizaci čítače spotřeby, textových

informací a zobrazení aktuálních hodnot. Více informací o snímačích Höntzsch s rozhraním M-Bus a nový displej a koncept ovládání naleznete zde.


Produkty více

Stacionární a přenosné průtokoměry a snímače rychlosti proudění nejvyšší kvality - i pro extrémní aplikační podmínky! 

Průtokoměry a snímače průtoku Höntzsch, známé a používané v mnoha zemích světa, přispívají ke zvýšení bezpečnosti a  spolehlivosti řady výrobních procesů a aplikací. Důsledkem toho je důvěra a spokojenost našich zákazníků s celou produktovou řadou průtokových sond a snímačů.

Naše přístroje pro měření průtoků představují stabilní, špičkové, bezpečné a spolehlivé zařízení, splňující i extrémní požadavky na měřící aplikace v prostředích, jako jsou např.: výbušná prostředí, agresívní atmosféry, horké plyny až do teploty +550 °C, znečištěné plyny, plyny mající sklon ke kondenzaci, vysoké rychlosti proudění až do 200 m/s, tok v potrubích při měnícím se složení plynů či směru proudění apod.

Primární oblastí použití našich průtokoměrů je  měření průtoku plynů. Nabízíme však také průtokoměry a snímače průtoku pro měření průtoku kapalin.   
Soustavně pracujeme na vývoji nových produktů a nových řešení. Náš specializovaný tým odborníků v oddělení výzkumu a vývoje technologií průtoku a elektronických systémů je trvalou zárukou toho, že naše snímače průtoku, průtokoměry a rychlostní sondy jsou vyvíjeny za použití nejlepších dostupných vývojových prostředků a splňují všechna náročná kritéria platných mezinárodních norem a doporučení. Velmi často úzce spolupracujeme se zákazníky na konkrétním řešení té které měřící úlohy či aplikace. Neváhejte nás kontaktovat – jsme zde pro Vás !

Našim prvotním cílem je nabídnout zákazníkovi nejlepší řešení a uspokojit všechny jeho náročné požadavky. Toho dosahujeme sledováním nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti snímání průtoku, úzkou spoluprací s partnery ve všech oblastech průmyslu, kooperací s našimi zákazníky i dodavateli. Průtokoměry Höntzsch nacházejí široké uplatnění ve všech odvětvích průmyslu pro své vyjímečné a variabilní vlastnosti. Stacionární nebo přenosné měřiče a snímače průtoku a rychlosti proudění, velmi přesné a precizní průtokoměry a rychlostní sondy Höntzsch proto vždy budou Vašim spolehlivým partnerem.

Výrobce průtokoměrů Höntzsch dosahuje úspěchu i tam, kde jiní výrobci již narážejí na hranice svých možností. Těžíme přitom z našich hlubokých znalostí aplikačních problémů, doporučení našich specialistů a v neposlední řadě z ekonomického návrhu řešení. Týká se to zejména náročných úloh při přesném měření hmotnostního průtoku a  průtoku plynů v extrémních podmínkách.   

Díky velmi široké řadě kvalitních snímačů průtoku a specifických zákaznických řešeních se společnost Höntzsch stává lídrem mezi výrobci technologií pro měření průtoku.

Precizní přístroje pro měření průtoku a rychlosti proudění plynů jsou aplikovatelné v mnoha oblastech, jako je např. chemický, farmaceutický, automobilový a polovodičový průmysl, dále při výrobě energií v elektrárnách či bioplynových stanicích, při zpracování odpadních vod a komunálního odpadu,


Kalibrační centrum více

"Změř měřitelné a učiň měřitelným i nezměřitelné" Galileo Galilei 

Naše kalibrační laboratoř je vybavena větrným tunelem, který patří v celosvětovém srovnání k nejpřesnějším zařízením svého druhu. Provádíme přesné kalibrace snímačů průtoku a přístrojů pro měření průtoku a rychlosti proudění ve vzduchu / v plynech, v kapalinách, při vysokých teplotách a tlacích, stejně tak jako při velmi malých rychlostech proudění, a to za pomoci sedmi dnes nejkvalitnějších dostupných zkušebních zařízení.

Akreditace naší kalibrační laboratoře pro měření rychlosti proudění plynů dle

DIN EN ISO/IEC 17025 od německého akreditačního institutu DakkS je zárukou důvěryhodnosti poskytovaných služeb, a současně potvrzením o navázání našich etalonů na mezinárodní standardy.  

Současně s tím prohlašujeme, že všechny námi vyrobené snímače průtoku procházejí prvotní kalibrací, a to bez ohledu na požadavek zákazníka, a za použití etalonů, navázaných na mezinárodní standardy. Tento postup je součástí platného systému řízení kvality výroby dle DIN EN ISO 9001.