Ex oddělovač LDX2 (VA, FA)

Ex oddělovač LDX2 (VA, FA)

Ex oddělovač LDX2 (VA, FA) - pro snímače VA-Ex

je určen k jiskrově bezpečnému oddělení vortex – vírových snímačů (sond a průtokoměrů) v provedeních do prostředí s nebezbečím výbuchu dle ATEX kategorie 1/2G (zóna 0) a ne-Ex vyhodnocovacích jednotek (např. převodníku UVA, systémové jednotky µP-Vortex).