Zkuste to s námi!

01.04.2011

Gabriele Kunze a Jürgen Lempp byli jmenováni zplnomocněnými zástupci společnosti.

V pátek 1.4.2011 obdrželi p Jürgen Lempp a paní Gabrielle Kunze plnou moc k zastupování naší společnosti. P. Jürgen Lempp (39) ve funkci senior-obchodní inženýr pracuje u společnosti Höntzsch GmbH od r. 2003 a paní Gabrielle Kunze (51) zastává funkci asistentky managementu společnosti od r. 1986.

back to list