Zkuste to s námi!

29.03.2010

Turbínkové snímače průtoku - ideální řešení pro měření vodíku

Turbínkové snímače průtoku dokázaly v mnoha náročných aplikacích svou schopnost měřit i průtoky vodíku.Složení plynu se často mění, potrubí jsou plněna za účelem neutralizace inertními plyny jako je argon, dusík nebo CO2. Z hlediska eliminace možnosti vzniku výbušné atmosféry je mnohdy nezbytné přesné měření průtoku těchto plynů. Turbínkové snímače Höntzsch umožňují v širokém okruhu takových aplikací měření, nezávislé na hustotě, tlaku a teplotě.

back to list