Přenosný přístroj flowtherm Ex

Přenosný přístroj flowtherm Ex

Přenosný přístroj flowtherm Ex - pro připojení snímačů TA, VA, FA, Pt100 a dalších, určených pro aplikace ve výbušných prostředích

Tento uživatelsky komfortní přístroj, který byl vyvinut podle nejnovějších bezpečnostnmích standardů, je vyjímečný díky široké škále připojitelných snímačů (turbínkových, vortex-vírových, termických, Pt100, či snímačů jiných veličin vybavených analogovým výstupem) a tím předurčen pro široký okruh použití.

Příklady vhodných měřících aplikací s přístrojem flowtherm Ex : měření hmotnostního a objemového průtoku vzduchu a technických plynů, měření výfukových a odpadních plynů, měření znečištěných komínových plynů a emisí, měření emisí v automobilovém průmyslu, měření v agresivních plynech při vysoké pracovní teplotě, … - a to vše ve výbušných prostředích Zóny 1.

Schválení ATEX pro výbušné atmosféry:  II 2G Ex ib IIC T4

Přístroj flowtherm Ex najde uplatnění při měření úniků plynů, v objektech plynových stanic a rozvodů, v nebezpečných prostředích všech průmyslových odvětví, při měření na venkovních a městských plynových rozvodech, stajně tak jako ve vědeckých a výzkumných aplikacích.

Zobrazuje hodnoty až tří současně připojených snímačů.

Vestavěný dataloger uchová až 40.000 měřených hodnot včetně data a času pořízení.

Přístroj umožňuje přednastavit a uchovat až 100 uživatelských profilů pro různé kombinace použitých snímačů a měřících bodů..

Různé měřící módy – (mimo jiné např. intervalové měření).

Přístroj je vybaven USB rozhraním pro snadnější konfiguraci pomocí PC nebo pro přenos uložených dat.

flowtherm Ex je vybaven následujícími vstupy: snímače průtoku (TA, FA, VA); Pt100; 4 - 20 mA; 0 - 10 V.

Pro napájení 4-vodičových snímačů je k dispozici vestavěný zdroj 12 V.

Provoz na baterii nebo na síť.

 

 

 

 

 

 

Měřená veličina

skutečná rychlost proudění [m/s], [ft/min]
skutečný průtok [m³/h], ......
přepočtená / standartní rychlost proudění [N-m/s],
přepočtený / standartní průtok [N-m³/h], ...
hmotnostní průtok [kg/h]
teplota [°C], [K]

Stupeň krytí IP

IP65 (pouzdro)

Stupeň ochrany ex

ATEX kategorie 2G (zóna 1)

Sensor input

FA; FT; FAR; VA; VAT; TA; TAT; Pt100;
analogový vstup 4 - 20 mA nebo 0 - 10V