Termická sonda TA10 ... ZG1b

Termická sonda TA10 ... ZG1b

Termická sonda TA10 ... ZG1b - s kabelovým výstupem - pro připojení k externí vyhodnocovací jednotce

Sonda je vhodná pro měření standartní / přepočtené rychlosti proudění Nv [m/s], standartního / přepočteného průtoku NV/t [m³/h] a standartního / přepočteného objemu NV [m³] a hmotnostního průtoku [kg].

Aplikace:
Měření rychlosti proudění vzduchu / plynů, stlačeného vzduchu, měření spotřeby vzduchu / plynů, zjišťování netěsností, laminární proudění ve sterilních místnostech nebo boxech, odpadní vzduch, spalovací vzduch do hořáků, klimatizace a větrání, proudění ve vakuových prostředích až do podtlaku 200hPa.

Sonda je určena pro připojení k přenosnému přístroji flowtherm NT, flowtherm Ex, k převodníku U10b.