Termická sonda TA10 ... ZG1b

Termická sonda TA10 ... ZG1b

Termická sonda TA10 ... ZG1b - s kabelovým výstupem - pro připojení k externí vyhodnocovací jednotce

Sonda je vhodná pro měření standartní / přepočtené rychlosti proudění Nv [m/s], standartního / přepočteného průtoku NV/t [m³/h] a standartního / přepočteného objemu NV [m³] a hmotnostního průtoku [kg].

Aplikace:
Měření rychlosti proudění vzduchu / plynů, stlačeného vzduchu, měření spotřeby vzduchu / plynů, zjišťování netěsností, laminární proudění ve sterilních místnostech nebo boxech, odpadní vzduch, spalovací vzduch do hořáků, klimatizace a větrání, proudění ve vakuových prostředích až do podtlaku 200hPa.

Sonda je určena pro připojení k přenosnému přístroji flowtherm NT, flowtherm Ex, k převodníku U10b.

 

Měřící rozsah

0,2 ... 200 m/s

Tlaková odolnost

až do přetlaku 16 bar / 1,6 MPa

Teplotní odolnost

-10 ... +140 °C

Médium

vzduch, stlačený vzduch, dusík, metan, zemní plyn,
argon, oxid uhličitý, helium ...

Stupeň krytí IP

IP65 (kabelový vstup)

Stupeň ochrany ex

s U10b: ATEX kategorie 3G a 3D (zóna 2 a 22) (volitelně)
s flowtherm Ex: ATEX kategorie 2G (zóna 1) (volitelně)