Měřící technika pro měření průtoku, hmotnostního průtoku a rychlosti proudění

ExactSonic III - ExactSonic III – přenosný ultrazvukový průtokoměr kapalin

Měřící metoda je založena na vyhodnocení časové diference doby průchodu akustického signálu měřeným médiem. Ultrazvukový puls je  vysílán měřeným médiem ve směru a současně v proti směru jeho proudění. Vysílače ultrazvukového signálu pracují střídavě i jako jejich přijímače. Doba průchodu akustického signálu měřeným médiem ve směru jeho proudění je kratší, než doba průchodu tímto médiem v protisměru jeho proudění. Takto zjištěná časová diference Δt je použita pro výpočet průměrné rychlosti proudění kapalin, a při známém profilu / průřezu potrubí též pro výpočet objemového průtoku.

Ultrazvukové průtokoměry mají mnohé přednosti. Jejich aplikace je velmi rychlá, instalace jednoduchá a nenáročná, nejsou vyžadovány žádné zásahy do potrubí a s tím spojené odstávky provozů. Výsledky měření jsou přesné a jednoznačné, při měření nevzniká žádná tlaková ztráta.

Přednosti neinvazivní metody měření ultrazvukovými průtokoměry :

 • instalace bez přerušení provozu
 • jednoduché a nenákladné příslušenství
 • lehká měřící aparatura
 • ideální pro použití při kontrolách a údržbě
 • testování nerozebíratelných zařízení

Přednosti ultrazvukových průtokoměrů – srovnání s ostatními principy :

 • není nutná korekce nuly
 • pokrytí většiny požadovaných měřících aplikací pomocí dvou sad vysílačů
 • značná kapacita paměti data loggeru, široká databáze materiálů a měřených médií
 • stabilní a spolehlivé výsledky i ve velmi obtížných podmínkách
 • excelentní opakovatelnost výsledků měření

Měřící a aplikační přednosti ultrazvukových průtokoměrů :

 • bezkontaktní metoda měření
 • nezávislost na tlaku, teplotě, vodivosti a viskozitě média
 • neomezené možnosti aplikování bez nutnosti odstávky provozu
 • žádná tlaková ztráta, bez rizika vzniku netěsností, žádné čištění
 • minimalizace možností vzniku chyb při měření
 • detekce minimálních rychlostí (min. 0,2 m/s), velká dynamika rozsahu

Ekonomické přednosti ultrazvukových průtokoměrů :

 • nenáročná dodatečná montážní výbava
 • velmi nízké náklady na montáž a demontáž
 • minimální nároky na údržbu a čištění
 • velmi dobrý poměr cena / výkon

Aplikace / měřená média / průmyslová odvětví

Pro měření průtoku kapalin v uzavřených potrubích, v oblasti vytápění, větrání, klimatizace, čerpací techniky, testování bojlerů a nádrží, detekce netěsností, stav zanesení filtrů, požární a hydraulické systémy

Bezkontaktní měření průtoku kapalin z vně potrubí pomocí ultrazvukových průtokoměrů je nepostradatelný způsob měření v mnoha odvětvích průmyslu, jako např. při provozu a správě vodního hospodářství, při provozu a údržbách budov, v energetickém sektoru, v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v petrochemii a pod.

Chemický průmysl
Agresivní, toxické, viskózní a nevodivé kapaliny

Petrochemie
Měření průtoků různých meziproduktů a finálních výrobků, např. dehet, bitumen

Námořní průmysl
Měření kapalných uhlovodíků

Elektrárny
Provozní měření chladící vody, kondenzátu, TUV

Farmaceutický a elektronický průmysl
Ultračisté tekutiny

Nápojový průmysl
Hygienická měření při plnění lahví, instalaci nádrží a tanků

Vodní hospodářsrví, kanalizace
Měření v rozměrných podzemních potrubích a kanálech

Projekce, výstavba a provoz výrobních areálů 
Různá měření průtoků, detekce úniků, verifikace čerpadel

Letectví a kosmícká technika
Kontrola čerpadel, testování hydraulických a chladících systémů 

To jsou pouze některé příklady aplikací z různých odvětví průmyslu.

Kapaliny, které lze měřit tímto způsobem :
Demineralizovaná voda, pitná voda, říční voda, směs voda/glykol, hydraulické oleje, nafta, benzín, ropné produkty, atd.

Technické parametry

 • měřící rozsah 0,2 … 20 m/s
 • obousměrné měření
 • nejistota měření: v potrubí DN > 75 mm: ± 2 % z měřené hodnoty
 • nastavování a provoz pomocí menu
 • skleněný grafický displej, 64 x 240 pixelů
 • ovládací panel se 16-ti klávesami
 • napájení z baterie nebo ze sítě
 • provoz na baterie až 20 hodin
 • napájení ze síte 110 … 240 VAC +/-10 %
 • volba z 10-ti jazykových mutací: němčina, angličtina, francouzština, italština, holandština, švédština, norština, portugalština, ruština, španělština
 • 2 sady vysílačů 'A' a 'B': sada 'A' pro potrubí o vnějším průměru 13 … 115 mm sada 'B' pro potrubí o vnějším průměru 50 … 2000 mm
 • provozní teplota vysílačů : -20 … +135 °C
 • výstupy 0/4-20 mA, USB, galvanicky oddělené, pulsní výstup 5 V, max. 1 puls/s
 • data logger pro 8 GB, 20 pojmenovaných záznamových bloků, zobrazení v textovém nebo grafickém režimu, přenos dat do PC přes rozhraní USB
 • součástí přístroje je robustní přepravní kufr s krytím IP67