Ultrazvukové měření průtoku ExactSonic P pro aplikace zkušebních stolic

ExactSonic P - Ultrazvukové měření průtoku ExactSonic P pro aplikace zkušebních stolic

Měřicí trasa je standardně nabízena s vnitřním průměrem 50, 80, 100, 150, 200, 250 a 300 mm (jiné průměry na dotaz). Součástí měřicí trasy je měření tlaku a teploty. To umožňuje převodníku vypočítat normovaný objemový nebo hmotnostní průtok. Převodník je součástí měřicí trasy a je vybaven dotykovou obrazovkou, pomocí které lze zobrazovat měřené veličiny v reálném čase a nastavovat parametry.
Převodník je vybaven komunikací s AK protokolem pro vzdálenou správu.

Zakončení měřicí trasy může být provedeno s kuželovou přírubou  nebo mezipřírubou. Upevnění potrubí je pomocí svěrných kroužků nebo upínacích řetězů.

U velkých průměrů je procesní připojení obvykle řešeno přírubami podle DIN EN 1092-1, typ B1 a s přídavnými oky pro manipulaci jeřábem. Možnéje  také ve variantě s potrubím bez zakončení.

Všechny verze jsou vybaveny nožičkami pro instalaci na rovném povrchu. Na vyžádání je k dispozici přepravní kufr.

 

Principem měření je tzv.  ultrazvuková metoda měření rozdílu doby průchodu. U této metody jsou ultrazvukové impulsy vysílány střídavě ve směru a proti směru proudění plynného média. Ultrazvukové senzory fungují střídavě jako vysílače a přijímače. Doba šíření zvukových signálů ve směru proudění je kratší než doba šíření signálů proti směru proudění. Při znalosti dráhy a rozdílu doby průchodu Δt se určí střední rychlost proudění plynů. Díky speciální modulaci signálu je měření méně citlivé na rušení a je také přesnější. Integrovaný převodník dokáže z naměřeného průtoku a průřezu potrubí určit provozní objemový průtok a pomocí integrovaného měření tlaku a teploty jej převést na normovaný objemový nebo hmotnostní průtok.

Důležitým rysem ExactSonic P je měření s vysokým rozlišením 1 kHz, díky kterému je možné měřit dynamické změny průtoku, jako je otevírání a zavírání ventilů. Navíc je možné měřit obousměrně, takže již není potřeba mít do systému zařazenou vyrovnávací nádobu. Tímto se odlišuje od ExactFlow II.

Další výhodou ultrazvukového měření průtoku je nízká tlaková ztráta a realizace velkých průřezů měřicího potrubí.

ExactSonic P je vhodný pro čisté, jednofázové, neutrální a nehořlavé plyny do tlaku menším než 0,4 MPa. Pro vyšší tlaky a korozivní plyny je jako alternativa k dispozici ExactFlow II.

Výstup:

  • analogový výstupní signál 4 … 20 mA a 0 … 10 V
  • LAN, Ethernet RJ45, protocol AK
  • USB pro záznamy a správu

Měřící rozsah

±1 … ±6360 m³/h
±1.2 … ±7630 kg/h

Přesnost Měřeí / Opakovatelnost

<1% z aktuální hodnoty; <±0.5% z aktuální hodnoty
kalibrace podle ISO 17025

Tlaková odolnost

4 bar g / 0.4 MPa

Teplotní odolnost

-20 … +60 °C

Měřená veličina

teplota, tlak, pracovní a standardní objemový průtok, hmostnostní průtok + opčně rh (vlhkost plynu)

Stupeň krytí IP

IP65

Výstup

analogový výstupní signál 4 … 20 mA a 0 … 10 V
LAN, Ethernet RJ45, protocol AK
USB pro záznamy a správu