Zkuste to s námi!

Průtokoměry s rozhraním M-Bus

Zásuvné termické sondy Höntzsch (TA10 ZG2b) a vestavné průtokoměry Höntzsch (TA Di) jsou nyní dostupné i s komunikačním rozhraním M-Bus.

Co to je M-Bus?
M-Bus - zkrácený název pro "Meter-Bus", někdy též psáno "MBus" – je komunikační systém přenosu dat pro různé druhy snímačů a ovládacích prvků. Tato dvoužilová chráněná komunikační sběrnice je posána evropskou normou EN 13757, je určena pro vzálené odečty měřičů tepla, a může být použita pro všechny typy měření různých spotřeb. M-Bus komunikační rozhraní nabývá v energetickém sektoru v souvislosti s měřením a záznamem průběhu spotřeb stlačeného vzduchu, tepla, elektřiny, vody a plynu stále většího významu. Hlavní význam spočívá ve vzdáleném odečtu, umožňujícím takto nashromážděná data dále přenášet a vyhodnocovat pomocí různých zařízení, a tím plně nahradit původní manuální odečty. Termíny “příliš velká vzdálenost” nebo “krátký scan-time” se stávají díky variabilní rychlosti přenosu dat cizími pojmy.

Průtokoměry Höntzsch s technologií M-Bus
Termické průtokoměry Höntzsch s rozhraním M-Bus disponují nastavitelnou primární adresou a volitelně též sekundární adresací. Tento rozšířený identifikační záznam může adresovat značně větší počet zařízení při současném pouze nepatrném snížení přenosové rychlosti. Díky technologii M-Bus budete nyní schopni pouhým jedním kliknutím myši zjistit důležité informace o hodnotách okamžité nebo sumarizované spotřeby měřeného média.

V důsledku zvyšujícího se podílu obnovitelných zdrojů energie (EEG, OZE) je nutné do mnoha stávajícíh zařízení - zejména v oblastech s vysokou energetickou poptávkou - za účelem trvalého zvyšování jejich ekonomické efektivity implementovat předepsané technické požadavky v souladu se systémem energetického managementu (ISO 50001).

Höntzsch vychází těmto požadavkům vstříc se svými novými M-Bus snímači. Naše termické snímače pro měření spotřeby stlačeného vzduchu a čistých technických plynů se standatizovaným rozhraním M-Bus lze jednoduše připojit ke stávajícím dataloggerům a zařízením vybaveným touto technologií.

Nový displej a koncept ovládání pro U10M
Vylepšená verze termického snímače průtoku s M-Bus převodníkem je nyní dostupná i s displejem a ovládacím modulem pro vizualiaci stavu čítače spotřeby, textových informací, a zobrazení aktuálních hodnot. Navíc je možné vyhledat i historická data o provozních stavech. Ovládací modul s podsvíceným, plně grafickým displejem 132x32 pixelů a voděodolnou 4-tlačítkovou membránovou klávesnicí, splňující podmínky NE 107,  je uživatelsky velmi přívětivý. Pomocí intuitivního ovládacího menu provedete rychlou a jednoduchou konfiguraci; tlačítka lze softwarově i hardwarově uzamknout.   

Více informací o snímačích Höntzsch vybavených M-Bus rozhraním naleznete zde:

Termická sonda TA10 ZG2d

Termický průtokoměr TA Di

Těšíme se na váš zájem a zodpovíme vaše dotazy týkající se M-Bus produktů. Rádi vám též poskytneme podporu při uvádění naší měřící techniky do provozu přímo v místě aplikace. Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakty