Termická sonda TA10 ... ZG2d

Termická sonda TA10 ... ZG2d

Termická sonda TA10 ... ZG2d - základní kompaktní provedení

Termický snímač průtoku v provedení zásuvné sondy o průměru 10 mm s převodníkem U10b, integrovaným v hlavici snímače. Je vhodný pro použití v potrubích o vnitřním průměru od 25 mm.

Snímače ve variantě s WiFi je možné obsluhovat pomocí webového rozhraní. To umožňuje zobrazovat a stahovat naměřená data a měnit nastavení. Jeden snímač může být použitelný pro rozličné plyny také v prostředí s nebezpečím výbuchu kategorie 3G a 3D (zóna 2 a zóna 22). V nastavení se pouze zvolí daná charakteristika požadovaného plynu. Odpadá tak nutnost rekalibrace a nahrání nového nastavení od výrobce jako tomu bylo u dřívějších verzí.

Materiál sondy : nerez ocel.
Pracovní teplota od -10 ... +140 °C
Pracovní tlak do 16 bar.

Použití:
Měření rychlosti proudění vzduchu / plynů, stlačeného vzduchu, měření spotřeby vzduchu / plynů, zjišťování netěsností, laminární proudění ve sterilních místnostech nebo boxech, odpadní vzduch, spalovací vzduch do hořáků, klimatizace a větrání, proudění ve vakuových prostředích až do podtlaku 200hPa.

Výstupní signály:

  • analogový výstup 4 ... 20mA - nastavitelné
  • kontakt pro množstevní puls / omezovač
  • WiFi rozhraní (volitelné)
  • M-Bus rozhraní (volitelné). Pro více informací klikněte sem

Nastavení parametrů snímače je možné pomocí klávesnice (volitelné) nebo WiFi rozhraní.

M-Bus rozhraní – informace

Měřící rozsah

0,2 ... 200 m/s

Tlaková odolnost

až do přetlaku 16 bar / 1,6 MPa

Teplotní odolnost

-10 ... +140 °C

Médium

vzduch, stlačený vzduch, dusík, metan, zemní plyn,
argon, oxid uhličitý, helium, ...

Měřená veličina

Normovaná rychlost proudění [Nm/s],
Normovaný průtok [Nm³/h] or [Nl/min],
hmotnostní průtok [kg/h],
Normovaná spotřeba [Nm³],
Teplota [° C, ° F].
S volitelnou M-Bus: Normovaný průtok, hmotnostní průtok, normovaná spot

Stupeň krytí IP

IP65 (připojovací box)

Stupeň ochrany ex

ATEX kategorie 3G a 3D (zóna 2 a 22) (volitelně)

Výstup

analogový výstup 4-20 mA, lineární, nastavitelný
pulsní výstup proteklého množství
WiFi (volitelné)
M-Bus (volitelné)